“El canvi climàtic al Montseny: vulnerabilitat i adaptació”

Del 6 de juny al 13 de setembre de 2020 (De 10.00 h a 14.00 h)

L’exposició “El canvi climàtic al Montseny: vulnerabilitat i adaptació” s’emmarca dins el projecte europeu intereg “ECTAdapt: Contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic”.

Amb aquesta exposició es pretén difondre com pot afectar en un futur proper els efectes del canvi climàtic al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny i les accions que es poden emprendre per adaptar-nos als seus impactes i augmentar la resiliència d’aquest territori.

L’exposició s’articula en sis blocs temàtics: clima, recursos hidrològics, patrimoni natural i biodiversitat, gestió forestal i risc d’incendi, salut i urbanisme, i turisme i ús públic.

Per a cadascun d’aquests apartats es descriu la situació actual, s’identifiquen les vulnerabilitats i se suggereixen mesures per adaptar-nos als impactes que el canvi climàtic causarà al Montseny.

L’àrea mediterrània, a les dues bandes dels Pirineus, és una de les més sensibles al desordre climàtic. Les accions de mitigació, que cal continuar impulsant, estan destinades a disminuir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Paral•lelament, s’han d'emprendre mesures d’adaptació per pal•liar els impactes que ja són inevitables. Per tot això, cal el compromís de totes les persones que viuen i visiten el parc per aconseguir que el Montseny esdevingui més resilient i menys vulnerable en aquest nou escenari climàtic.

Quin cost té:

Gratuït

Centre d'Informació La Mongia - C/Església, 3 - 08458 Sant Pere de Vilamajor - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938610418
Correu electrònic: mongia@vilamajor.cat
Darrera actualització: 02.06.2020 | 08:35