Exposició al públic de llistes electorals

Divendres, 14 de setembre de 2018 a les 00:00

Les llistes electorals s'exposen al públic perquè les persones interessades les consultin a l'efecte de presentar reclamacions fins el 25 de setembre de 2018.

En virtut del que estableix l'article 41 de la Llei orgànica del règim electoral general, es prohibeix la informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se'n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjá, ja-sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment.

Darrera actualització: 17.09.2018 | 18:28