Arranjament i pavimentació del camí de can Peu Alt

Dimecres, 1 d'agost de 2018 a les 00:01

Amb l’arranjament i pavimentació del camí de Can Peu Alt es contribueix de forma decisiva en la millora de la connexió interna transversal entre el centre i els barris de llevant cap els pobles de Palautordera.

És un camí que presenta una mobilitat considerable i, amb el camí de Can Tona, és una important via alternativa de  comunicació per donar un millor servei als veïns que en fan un ús freqüent, sense haver de dependre tant de les carreteres BP-5109 i BP-5107.

Cal destacar la importància poder disposar d’uns camins locals adequats en el conjunt de la xarxa viària.

Els camins municipals són aquelles vies que, sense tenir la consideració de carreteres, realitzen una funció de comunicació territorial entre diferents nuclis de població o altres serveis i indrets com masies, explotacions agrícoles, explotacions industrials, punts turístics, etc.

El camí de Can Peu Alt té el seu inici al barri de Vallserena i finalitza al límit del terme municipal, al creuament amb el torrent de Traveria. Té una longitud d’uns 825m S’ha executat amb una amplada de vial de 4,50m, més 1,00m. de cuneta de formigó. S’ha dotat a la plataforma dels drenatges longitudinals i transversals adequats, amb la construcció de cunetes de formigó i trenques entubades o per superfície. I s’ha senyalitzat, en ambdós sentits, amb senyals de regulació de velocitat a 30 km/h, de perill de creuament d’animals domèstics, de perill per gual elevat amb asfalt i de perill per gual inundable, al creuament amb el torrent de Traveria.

El projecte ha estat redactat per Xavier Torret Requena, Enginyer de Camins, Canals i Ports i l’obra, després de la licitació ha estat adjudicada a l’empresa Construccions Deumal, S.A. per 90.629,00 euros, IVA inclòs.

El finançament ha comptat amb un ajut de la Diputació de Barcelona per import de 49.823,27 euros, dins del Programa complementari de millora de camins locals, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals  2016-2019".

Darrera actualització: 01.08.2018 | 11:26