Del 13 al 22 de maig de 2020: Pre-inscripcions a l’Escola Bressol Municipal El Pit Roig

Dilluns, 11 de maig de 2020 a les 00:00

Les dates de la preinscripció seran del 13 al 22 de maig. Per reduir el nombre de sol·licituds presentades físicament en els centres, s’admet la presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial de la llar d’infants o escola bressol demanada en primera opció adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible al web del Departament degudament emplenat (en format PDF o per fotografia de la sol·licitud) i de la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.

Per tant, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, amb sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. La llar d’infants o l’escola bressol ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament durant tot el període de presentació de sol·licituds. En canvi, l’atenció presencial a la llar d’infants o escola bressol per a la presentació de sol·licituds només es podrà fer durant una part d’aquest període i sota cita prèvia en tot cas.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
Juntament amb la sol·licitud, en tots els casos, cal enviar per correu electrònic al centre demanat en primer lloc, l'escaneig o fotografia dels documents següents:

  1. Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si el nen o la nena estan en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  2. DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  3. TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena. Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta al CatSalut.
  4. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

Més informació:

Darrera actualització: 13.05.2020 | 09:36