El Ple municipal es reunirà el proper 27 de juliol de 2020

Dimecres, 22 de juliol de 2020 a les 00:00

El Ple municipal de Sant Pere de Vilamajor es reunirà en sessió ordinària el proper dilluns 27 de juliol a les 19h al local municipal La Fàbrica per tractar els següents punts de l'ordre del dia:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA:
A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de maig de 2020.
2.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 16 de juny de 2020.
3.Expedient 1263/2020. Modificació de Crèdit
4.Expedient 1088/2020. Aprovació de la delegació de competències de recaptació del preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària.
5.Expedient 2159/2018. Aprovació de la modificació Ordenança Reguladora d'Obres.
6.Expedient 1768/2019. Contractacions. Caducitat Sancionador - Innovia.
7.Expedient 1368/2019. Dictamen 170/2020 de la Comissió Jurídica Assessora relatiu al local Sindicat de Pagesos.
8.Expedient 895/2020. Bonificació o Exempció Tributària. Bonificació ICIO. Obres particulars - temporal Glòria.
9.Expedient 1108/2020. Adhesió al Pacte pel Clima i l'Energia
10.Expedient 1395/2020. Aprovació de la moció de suport a les lluites per a l'eliminació de la discriminació racial.
 

B) Activitat de control
11.Donar compte dels decrets d'alcaldia
12.Donar compte dels acords adoptats a la junta de govern local
 

C) Precs i preguntes
13.Manifest 28J Baix Montseny

Darrera actualització: 22.07.2020 | 14:30