El ple municipal es reunirà en sessió extraordinària el proper 27 de juny a les 21h

Dimarts, 25 de juny de 2019 a les 00:00

El ple municipal de l'ajuntament de Sant Pere de Vilamajor es reunirà en sessió extraordinària el proper 27 de juny a les 21h a la sala Orila de la rectoria de Vilamajor per tractar els següents punts de l'ordre del dia:

A) Part resolutiva
1. Expedient 1390/2019. Aprovació nomenament de representants a òrgans col·legiats i entitats
2. Expedient 1391/2019. Aprovació periodicitat de les sessions ordinàries del Ple Municipal
3. Expedient 1392/2019. Aprovació de la creació de la junta de govern local i periodicitat de les sessions
4. Expedient 1393/2019. Aprovació de la delegació de competències del ple a favor de la junta de govern
5. Expedient 1394/2019. Aprovació de la creació comissió especial de comptes
6. Expedient 1397/2019. Aprovació de les retribucions dels regidors

B) Activitat de control
7. Donar compte del decret d'alcaldia núm. 435/2019 Delegacions d'atribucions a regidors
8. Donar compte del decret d'alcaldia núm. 438/2019 Nomenament tinents d'alcalde

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 25.06.2019 | 09:48