El Ple municipal es reunirà en sessió ordinària el 27 de setembre a les 2018

Dilluns, 24 de setembre de 2018 a les 00:00

El Ple municipal de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor es reunirà en sessió ordinària el 27 de setembre a les 2018 a les 21h a la Sala Orila de la Rectoria de Vilamajor (Avinguda dels Quatre Camins, 1).

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 31 de maig de 2018
2.Aprovació de l'acta de la sessió del dia 23 de juliol de 2018
3.Expedient 1237/2018. Elecció jutge de pau substitut
4.Expedient 1914/2018. Aprovació delegació de la Gestió Recaptatòria
5.Expedient 1902/2018. Aprovació modificació de Crèdit 8/2018
6.Expedient 1849/2017. Sancionador per Infracció Urbanística
7.Expedient 961/2018. Aprovació reglament cos guàrdies municipals
8.Expedient 384/2018. Aprovació tarifes concessió de servei abastament aigua i clavegueram.
B) Activitat de control
9.Donar compte dels decrets d'alcaldia
10.Donar compte dels acords adoptats per les Juntes de Govern Local
11.Donar compte del decret d'alcaldia núm. 648/2018
12.Donar compte de l'estat d'execució pressupostària 2trim/2018 i període mig de pagament 2trim/2018
C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 24.09.2018 | 08:48