El Ple Municipal es reunirà en sessió ordinària el proper dilluns 25 de novembre de 2019 a les 19h a la sala Orila de la Rectoria de Sant Pere de Vilamajor.

Dijous, 21 de novembre de 2019 a les 00:00
Tipus de convocatòria
Ordinària
Data i hora
25 / de novembre / 2019 a les 19:00
Lloc
Sala Plens Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor - Sala Orila de la Rectoria de Vilamajor

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de setembre de 2019 Ç
2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 15 d'octubre de 2019
3. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 16 d'octubre de 2019
4. Expedient 2438/2019. Aprovació dels traspassos de projectes d'exercicis tancats
5. Expedient 2429/2019. Aprovació modificació dedicació i retribució càrrec públic
6. Expedient 2424/2019. Aprovació error material d'Ordenança Fiscal Reguladora de l'impost de vehicles de tràcció mecànica
7. Expedient 2437/2019. Rectificació de l’error material, de l’Acord de Ple de data 22 de juliol de 2019, de la incoació d’expedient de protecció de la legalitat urbanística.
8. Expedient 1047/2019. Protecció de la Legalitat Urbanística. Refugis del Montseny, núm. 48.
9. Expedient 1413/2019. Protecció de la Legalitat Urbanística. Resolució al·legacions

B) Activitat de control
11.Donar compte dels decrets d'alcaldia
12.Donar compte dels acords adoptats per la junta de govern local
13.Expedient 1504/2019. Donar compte al ple de l’estat d’execució pressupostària corresponent al TERCER trimestre de 2019 i del període mig de pagament referent al TERCER trimestre de 2019

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 21.11.2019 | 14:11