Fins el 12 d'abril es poden presentar dissenys pel cartell de la Festa Major 2019

Dilluns, 1 d'abril de 2019 a les 00:00

CONCURS DISSENY DEL  CARTELL DE  LA FESTA MAJOR 2019

L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, en el procés de preparació de la Festa Major 2019, convoca el concurs de cartells per anunciar la Festa Major del 2019, d'acord amb les següents bases:

Primer. L'objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar la Festa Major de l'any 2019.  

Segon. Hi pot participar tothom qui ho desitgi.  

Tercer. Les obres presentades han de ser originals i inèdites, i s'han de realitzar amb tota llibertat, tant conceptual com tècnica. Els participants es responsabilitzen que no hi hagin drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.  

Quart. Els cartells han de tenir unes mesures de DIN A3, és a dir, 42 cm de llargada per 29’7 cm d'amplada. S'han de fer en format vertical i de manera que es puguin reproduir en quadricromia.  

Cinquè. El cartell ha d'incorporar l'escut de Sant Pere de Vilamajor (3 x 3 cm màxim), la llegenda "Festa Major de Sant Pere de Vilamajor 2019". No ha d'incloure dates.  

Sisè. Les obres s'han de presentar muntades sobre un suport rígid, per facilitar-ne el trasllat i l'exposició i a sang. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà adjuntar-hi la diapositiva original de qualitat. En el cas que el cartell sigui dissenyat per ordinador, l'autor n'haurà de lliurar també una còpia en suport magnètic i amb la resolució adequada. L'autor es compromet, si s'escau, a fer les adaptacions que calguin i a confeccionar els originals necessaris per a la impressió correcta i la composició del programa d'actes amb l'aplicació de la imatge del cartell.  

Setè. Les obres aniran signades amb un pseudònim i han d'anar acompanyades d'un sobre tancat amb el pseudònim a l'exterior i el nom de l'autor, l'adreça i un telèfon de contacte a l'interior.  

Vuitè. El jurat qualificador estarà format per tres membres escollits per la regidora de cultura. El jurat tindrà en compte la creativitat de les propostes, la seva capacitat comunicativa, l'adequació a la temàtica festiva i la versatilitat per adaptar-se a diferents formats. El jurat, un cop descartats els dissenys que no compleixin les bases, escollirà el guanyador. La decisió del jurat serà inapel·lable.  

Novè. La persona guanyadora rebrà un premi valorat en 200 euros. El seu nom figurarà en els crèdits del programa.  

Desè. El cartell guanyador, els finalistes i els seleccionats pel jurat podran ser exposats durant les dates de la Festa Major. Un cop finalitzada l'exposició, els originals es podran retirar en el termini de 30 dies. Els cartells no retirats passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i en podrà fer l'ús que estimi convenient.  

Onzè. El cartell guanyador serà propietat de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, així com tots els drets d'explotació sobre l'obra. Per tant, l'autor guanyador cedeix amb caràcter gratuït i exclusiu tots els drets d'explotació sobre l'obra, concretament els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport o finalitat, per tots els països del món i fins que l'obra passi a domini públic, sense dret a que es generi cap pagament per la cessió de l'esmentada explotació.  

Dotzè. Els originals s'han de lliurar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (carrer Nou, 26), de dilluns a divendres de 9h del matí a 14h del migdia i dilluns de 2/4 de 5 a les 7 de la tarda. La data final per a la presentació de propostes serà el divendres 12 d’abril de 2019, a les 2 del migdia.  

Tretzè. El veredicte es donarà a conèixer el 25 d’abril de 2019 durant els actes de l’aplec de Sant Elies. Els resultats del concurs es penjaran a la web municipal i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament.  

Catorzè. El fet de prendre part en aquest concurs significa l'acceptació d'aquestes bases.  

Quinzè. L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.

Darrera actualització: 01.04.2019 | 11:13

Imatges

fm19