La Guàrdia Municipal millora l'eficiència incrementant un 75% els serveis realitzats respecte l’any anterior

Divendres, 18 de gener de 2019 a les 00:00

La Guàrdia Municipal és un servei que està en funcionament les 24h durant els 365 dies de l’any, de forma ininterrompuda. L’objectiu del Govern Municipal és optimitzar i millorar dia a dia l’organització interna per poder oferir un servei al ciutadà cada vegada més òptim, eficaç i professional. Aquests esforços organitzatius es plasmen en els resultats que veu la ciutadania, ja que per exemple, els serveis prestats han augmentat dels 3014 del 2017 als més de 5800 que s’han realitzat durant el 2018.

Arran dels darrers episodis de robatoris en alguns habitatges del municipi, la Guàrdia Municipal, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra, han augmentat les tasques de patrullatge tant estàtic com fent rondes de reconeixement respecte l’any passat. El 2018 se n’han realitzat un total de 1777, especialment en els barris amb més incidències com Les Faldes i les Pungoles.

Un altra de les tasques que més serveis ha requerit són tasques de governació, amb un total de 1497 que inclouen control d’equipaments (377), vandalisme (36), alarmes (173), robatoris (39), ocupacions d’habitatges (33)... Les tasques de regulació de trànsit també han estat més elevades respecte l’any anterior: 21 accidents de trànsit, 208 accions de regulació d’entrades i sortides escolars, 21 vehicles sospitosos, 33 vehicles abandonats... Pel que fa al control d’obres i serveis, s’ha actuat en 67 incidències d’enllumenat i en diverses incidències del servei d’aigua potable, senyalització, etc. Pel que fa tasques relacionades amb el medi ambient (728) s’ha actuat en control de parcel·les brutes, abocaments de runes, soroll, cremes, vespa velutina... També control d’animals (365): 302 de gossos i gats, 28 sobre els ramats, 5 de cavalls...

Recordeu que la Guàrdia Municipal està al vostre servei les 24h i us podeu posar en contacte a través del telèfon 605 91 34 34. En cas d’emergències, com sempre, s’ha de trucar al 112.

 

Darrera actualització: 21.01.2019 | 17:22