Joan Bruguera Gras - ERC-AM

Regidor d'Urbanisme, Medi Ambient, Obres, Serveis i Equipaments

Representant de l'Ajuntament al Consorci per la Gestió dels Residus

Representant de l'Ajuntament a les Entitats Urbanísitiques Col·laboradores

En Joan Bruguera i Gras, fill de Sant Pere de Vilamajor, viu al veïnat del Pla, es presentà a les passades eleccions municipals de 2015 a la candidatura d’ERC-AM i fou elegit regidor. La candidatura obtingué 506 vots i 4 regidors. Fou alcalde de Sant Pere de Vilamajor del 2003 al 2007 i primer tinent d’alcalde del 2007 al 2011. Actualment és el regidor responsable de l’àrea de territori i sostenibilitat.

Retribucions:

  • Dedicació: Parcial 45%
  • Retribució: 12.192 euros bruts anuals, que es satisfaran en 12 mensualitats iguals.
  • A aquesta quantitat se li aplicaran les retencions i descomptes previstos legalment.

Mantindrà l’alta en el Règim General de la Seguretat Social, assumint l’Ajuntament les quotes empresarials que corresponguin.

Les retribucions per dedicació exclusiva i parcial són incompatibles amb la recepció d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que formin part.

Telèfon: 626647025
Telèfon: 938 450 008
Correu electrònic: brugueragj@vilamajor.cat
Horari:  
(Cal demanar cita prèvia)
Darrera actualització: 25.10.2017 | 11:13