OF.00 - Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

Darrera actualització: 15.01.2020 | 10:44