Centre d'Estudis Local (CESPV)

CESPV

El Centre d´Estudis de Sant Pere de Vilamajor és un organisme municipal que té com a objectius:

  1. Assessorar a l´Ajuntament, entitats i particulars, sobre temes referents a Sant Pere de Vilamajor.
  2. Vetllar per a la conservació i deixar constància escrita del patrimoni cultural, natural, arquitectònic, econòmic, social... de Sant Pere de Vilamajor.
  3. Qualsevol altra funció que li atribueixi l´Ajuntament.

El Centre està adherit a la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i a l'Institut Ramon Muntaner de l'Institut d'Estudis Catalans.

El Centre d´Estudis de Sant Pere de Vilamajor està presidit per l'alcalde de Sant Pere de Vilamajor i es regeix per un Consell integrat per les següents persones:

Consell del Centre:

  • Pamela Isús Saurí (alcaldessa - presidenta)
  • Dolores López (regidora de cultura)
  • Òscar Ferrer (història)
  • Higini Herrero (arquitectura, patrimoni i divulgació)
  • Mercè Jordà (història)
  • Susanna Martori (dret i economia)
  • Elena Muntan (biologia)
  • David Pinheiro (revisió lingüísitca)
  • Neus Puig (dret i revisió lingüísitica)
  • Teresa Sagrera (magisteri i divulgació)
  • Ferran Sarrià (antopologia, geografia i història)

Membres col·laboradors:

  • Lluís Campuzano (arqueologia)
  • Virgínia Cepero (arqueologia)
  • Enric Planas (fotografia)
  • Ma Teresa Verdaguer (arqueologia)

El Centre d'Estudis publica els seus treballs en diverses col·leccions: els llibres  Quaderns de Vilamajor , les revistes  Quadernets de Vilamajor , els llibres  Vols que t'expliqui...?  i col·labora amb altres publicacions, audiovisuals i altres activitats. 

La seu del Centre d'Estudis és a la  Mongia de Vilamajor.

C/Església, 3 de Sant Pere de Vilamajor - Tel 938610418 - mongia@vilamajor.cat

Darrera actualització: 23.08.2017 | 09:02
Darrera actualització: 23.08.2017 | 09:02