Línia directa amb l'alcaldessa

L'alcaldessa t'escolta

Em plau saludar-vos des d’aquest espai que posa l’Ajuntament en contacte amb la ciutadania a través de les noves tecnologies.

Vaig assumir el repte de l’alcaldia amb il·lusió i entusiasme. Il·lusió pel que significa ser al capdavant d’un projecte encaminat a millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans i les ciutadanes de Sant Pere de Vilamajor. Entusiasme, perquè estava i estic disposada a liderar el procés de canvi del nostre poble.

Sant Pere de Vilamajor ha avançat i ho continuarà fent, amb nous projectes que canviaran la fesomia dels carrers. Ara tenim al nostre poble més equipaments a disposició de les entitats i ciutadans/es, un cos de seguretat més ampli, i uns serveis més adequats a la població actual. Continuarem en aquesta línia, però posarem per damunt de tot, l’èmfasi a desenvolupar iniciatives que incideixin directament en el benestar diari dels ciutadans i les ciutadanes.

Us convido a acompanyar-me per fer realitat aquest projecte de millora del poble i a fer servir aquesta web com a eina de comunicació i serveis.

Però, a més a més, si creieu convenient contactar directament amb mi, poso a disposició el meu correu electrònic  alcaldia@vilamajor.cat  o el meu telèfon ( 669 735 033 ) per fer-me arribar whatsapps o sms amb els comentaris, dubtes o incidències que tingueu.

Pamela Isús Saurí
Alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor

Tanca Formulari

Línia directa amb l'alcaldessa

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 08.01.2020 | 11:40
Darrera actualització: 08.01.2020 | 11:40