Voluntaris medieambientals / ADF / Protecció civil

Des de l’ajuntament estem promovent els voluntaris mediambientals per tal de col·laborar amb ADF, Protecció Civil i informadors mediambientals. Us podeu apuntar al grup de voluntaris/es mediambientals al següent enllaç: https://forms.gle/1evWzxD3cYdDYdc47

Protecció Civil:
Es un servei públic destinat a la protecció física de les persones i dels béns, en situació de risc col·lectiu o calamitat pública. La protecció civil participa en  les grans emergències i també en la gestió del risc quotidià quan és necessària la coordinació entre diferents organismes.
Col·laborem en el :

 • Suport a la seguretat de les festes del municipi
 • Suport en les activitats esportives en l’àmbit territorial.
 • Suport en les activitats municipals que es realitzen en les festes de nadal.
 • Qualsevol activitat de suport relacionada amb la seguretat dels veïns com poden ser  inundacions, ventades, accidents etc
 • Fomentem la cultura de seguretat entre els nostres veïns.

Que fa l’ADF:
Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.
Els objectius són:

 • Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d‘ incendis forestals.
 • Col·laboració activa en l‘ organització, el control i l‘ execució de mesures en matèria de prevenció, amb col·laboració amb qualsevol organisme relacionat i  competent en la lluita contra els incendis forestals.
 • Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran.
 • Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l‘ ADF.
 • Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d‘ infraestructura, xarxa de camins i punts d‘ aigua.
 • Suport a l‘ extinció d‘ incendis forestals.

Que fa el  grup de voluntaris de custodia del patrimoni natural 
A partir de les activitats particulars  o de grup que es realitzen en l’entorn natural:

 • Proposta de noves rutes per anar a peu o en bicicleta.
 • Proposta de rutes de caràcter naturalista i cultural que pugui mostrar:
  • L’ecosistema mediterrani d’alzinar, pinedes, matollars, aprofitant el gradient d’altimetria que tenim en el municipi.
  • L’ecosistema mesomediterrani del faig i roure en la vessant nord per la zona del  Samon.
 • Informació sobre qualsevol esdeveniment anormal com:
  • Camins tallats per esllavissades
  • Abocaments de residus, runes, etc etc
  • Tallades furtives d’arbres
  • Danys produïts a la fauna
  • Arbres tombats que puguin causar perill
  • Qualsevol informació que pugui afavorir la conservació de nostre patrimoni.

 

Us podeu apuntar al grup de voluntaris/es mediambientals al següent enllaç: https://forms.gle/1evWzxD3cYdDYdc47

Darrera actualització: 04.09.2019 | 11:01