Centre d'Estudis (CESPV) i publicacions locals

CESPV

El Centre d'Estudis de Sant Pere de Vilamajor és un organisme municipal que té com a objectius:

 1. Assessorar a l´Ajuntament, entitats i particulars, sobre temes referents a Sant Pere de Vilamajor.
 2. Vetllar per a la conservació i deixar constància escrita del patrimoni cultural, natural, arquitectònic, econòmic, social... de Sant Pere de Vilamajor.
 3. Qualsevol altra funció que li atribueixi l´Ajuntament.

El Centre està adherit a la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i a l'Institut Ramon Muntaner de l'Institut d'Estudis Catalans.

El Centre d´Estudis de Sant Pere de Vilamajor està presidit per l'alcalde de Sant Pere de Vilamajor i es regeix per un Consell integrat per les següents persones:

Consell del Centre:

 • Pamela Isús Saurí (alcaldessa - presidenta)
 • Dolores López (regidora de cultura)
 • Òscar Ferrer (història)
 • Higini Herrero (arquitectura, patrimoni i divulgació)
 • Mercè Jordà (història)
 • Susanna Martori (dret i economia)
 • Elena Muntan (biologia)
 • David Pinheiro (revisió lingüísitca)
 • Neus Puig (dret i revisió lingüísitica)
 • Teresa Sagrera (magisteri i divulgació)
 • Ferran Sarrià (antopologia, geografia i història)

Membres col·laboradors:

 • Lluís Campuzano (arqueologia)
 • Virgínia Cepero (arqueologia)
 • Enric Planas (fotografia)
 • M. Teresa Verdaguer (arqueologia)

El Centre d'Estudis publica els seus treballs en diverses col·leccions: els llibres Quaderns de Vilamajor, les revistes Quadernets de Vilamajor, els llibres Vols que t'expliqui...? i col·labora amb altres publicacions, audiovisuals i altres activitats. 

La seu del Centre d'Estudis és a la Mongia de Vilamajor:

C/ Església, 3 de Sant Pere de Vilamajor - Tel. 938 610 418 - mongia@vilamajor.cat

Darrera actualització: 26.08.2021 | 14:13
Darrera actualització: 26.08.2021 | 14:13