Oficina d'Atenció al Ciutadà

OAC

Casa de la Vila - carrer Nou, 26 - 08458 Sant Pere de Vilamajor  
Telèfon: 938 450 008 - Fax: 938 452 059 
Correu electrònic: ajuntament@vilamajor.cat 

Horari:  de dilluns a divendres de 09:00 a 14 hores i les tardes de dilluns de 16:30 a 19 hores. 
Els mesos d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre) romandrà tancat a les tardes.

Serveis oferts

Des de l'Oficina d'Atenció Ciudatana s'ofereix la informació i l'orientació necessàries per donar solucions a allò els ciutadans sol·liciten.

És vital posar l'Administració a l'abast de les persones i, alhora, apropar-la a la ciutadania, per fer-la més trasparent i eficaç, donant respostes adequades i acurades, i garantint que qualsevol demanda sigui tramesa i resposta en el termini més breu possible.

 • Atenció al ciutadà (presencial, telefònica i digital)
 • Registre general de documentació
 • Recepció d'Instàncies i sol·licituds
 • Concertació de reunions amb tècnics i càrrecs electes
 • Portal amb l'Administració Pública i tràmits administratius
 • Padró d´habitants
 • Registre Civil
 • Oficina d'informació al Consumidor
 • Oficina d'expedició del carnet de la deixalleria
 • Comunicats i autoritzacions per fer foc
 • Recepció d'avisos per incidències en l'enllumenat públic
 • Registre de gossos perillosos
 • Cens d'animals de companyia
 • Venda de bosses de brossa verda
 • Venda de tiquets d'esdeveniments organitzats per l'Ajuntament
 • Inscripcions als cursos de la Borsa de Treball
 • Taulell Oficial d'Anuncis
 • Cessió de material i locals municipal
 • Llicències d'obres 
 • Ajuts municipals
 • Registre de parelles de fet
 • Reclamacions en matèria de consum
 • Recursos contra sancions en matèria de trànsit
 • Llicències d'ocupació de la via pública

Enquesta Satisfacció OAC

L'Oficina d'Atenció al Ciutadà ofereix la informació i l'orientació necessàries per donar solucions a allò els ciutadans sol·liciten. Tenim la voluntat de millorar dia a dia el servei que us oferim, per això us demanem la vostra col·laboració responent aquest senzill formulari. Moltes gràcies!

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 20.01.2021 | 12:55
Darrera actualització: 20.01.2021 | 12:55