Tràmits Habitatges d'Ús Turístic

Declaració responsable alta d'habitatges d'ús turístic a l'ajuntament

Si tens una casa o pis en lloguer per dies o setmanes, ets titular d’un habitatge d’ús turístic (HUT) i tens el deure de complir amb la normativa de turisme.

Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.

LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

 

Què és un habitatge d'ús turístic?

Són aquells habitatges el propietari dels quals els cedeix a tercers, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any a canvi d'un preu. Les empreses o professionals que els lloguen estan obligats a comunicar el seu ús turístic a l'ajuntament del municipi on estiguin ubicats. L'ajuntament els inscriurà d'ofici en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC). Gràcies a aquesta comunicació, els propietaris dels habitatges es beneficien de la difusió i promoció turística que realitza la Generalitat a través de la Guia oficial d'allotjaments turístics i el portals oficials de promoció turística.

 

 Per poder iniciar l'activitat cal haver pagat la taxa a l'ajuntament corresponent:

OF13_TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES

 

Per a més informació:

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/treb_preguntes_i_respostes/emo_turisme/emo_habitatges/

Darrera actualització: 06.07.2020 | 12:42
Darrera actualització: 06.07.2020 | 12:42