Tràmits Habitatges d'Ús Turístic

Declaració responsable alta d'habitatges d'ús turístic a l'ajuntament

Si tens una casa o pis en lloguer per dies o setmanes, ets titular d’un habitatge d’ús turístic (HUT) i tens el deure de complir amb la normativa de turisme.

Què és un habitatge d'ús turístic?

Són aquells habitatges el propietari dels quals els cedeix a tercers, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any a canvi d'un preu. Les empreses o professionals que els lloguen estan obligats a comunicar el seu ús turístic a l'ajuntament del municipi on estiguin ubicats. L'ajuntament els inscriurà d'ofici en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC). Gràcies a aquesta comunicació, els propietaris dels habitatges es beneficien de la difusió i promoció turística que realitza la Generalitat a través de la Guia oficial d'allotjaments turístics i el portals oficials de promoció turística.

Per poder iniciar l'activitat cal haver pagat la taxa a l'ajuntament corresponent:

OF13_TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES

Per a més informació:

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/treb_preguntes_i_respostes/emo_turisme/emo_habitatges/

Darrera actualització: 27.08.2021 | 12:41
Darrera actualització: 27.08.2021 | 12:41