Dolores López Ávalos - ISP

Tinenta d'Alcalde

Regidora de Benestar Social, Joventut, Promoció Econòmica i Cultura

Representant de l'Ajuntament al Centre d'Estudis de Sant Pere de Vilamajor

Representant de l'Ajuntament a les Associacions i Fundacions de caràcter benèfic i social que col·labora la corporació municipal

Veïna de Sant Pere, de Faldes. Enamorada i defensora del poble on va triar viure, de la seva gent i del seu entorn natural.

Sense càrregues o interessos partidistes, honesta, lluitadora, responsable, transparent i compromesa amb Sant Pere i amb Catalunya. Progressista, plural, respectuosa amb la diversitat i preocupada pels problemes i el benestar dels seus veïns.

Amb llarga experiència en la gestió municipal, tant des d'una oposició responsable i activa, com novament formant part d'un govern social, preocupat per la gent.

Retribucions:

  • Dedicació: Parcial 40%
  • Retribució: 10.843,32 euros bruts anuals, que es satisfaran en 12 mensualitats iguals.
  • A aquesta quantitat se li aplicaran les retencions i descomptes previstos legalment.

Mantindrà l’alta en el Règim General de la Seguretat Social, assumint l’Ajuntament les quotes empresarials que corresponguin.

Les retribucions per dedicació exclusiva i parcial són incompatibles amb la recepció d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que formin part.

Telèfon: 669735119
Telèfon: 938 450 008
Correu electrònic: dlopez@vilamajor.cat
Horari:  
(Cal demanar cita prèvia)
Darrera actualització: 27.11.2017 | 09:00