Ple Ordinari

Dijous, 19 de juliol de 2018 a les 11:00

El Proper dilluns 23 de juliol de 2018 Convocatòria del Ple Ordinari PLE/2018/5 a les 21:00h

 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: PLE/2018/5 El ple DADES DE LA CONVOCATÒRIA Tipus de convocatòria Ordinària Data i hora 23 / de juliol / 2018 a les 21:00 Lloc Sala Plens Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 1501/2018. Aprovació baixa com a membre de la Federació de Municipis de Catalunya.

3. Expedient 1565/2018. Aprovació de la modificació de crèdit

B) Activitat de control

4. Donar compte liquidació pressupost exercici 2017

5. Donar compte dels decrets d'alcaldia

6. Donar compte acords Junta de Govern Local

C) Precs i preguntes -

Darrera actualització: 19.07.2018 | 13:09