Escut, bandera, símbols i honors

El municipi de Sant Pere de Vilamajor ha tingut al llarg de la seva història necessitat d'emprar símbols per a representar el territori, les seves institucions o en reconeixament dels serveis que persones diverses han presentat i presten al municipi. Els símbols de Sant Pere de Vilamajor són l'escut, la bandera, la Clau de Vilamajor, les insígines de Vilamajor, la vara de comandament i els nomenaments de fills adoptius i predilectes.

Descripció de l'escut de Sant Pere de Vilamajor.

Escut caironat de sinople amb una clau d’or en pal amb les dents a dalt mirant a sinistra. El peu partit. El primer quarter d’argent amb una creu plena de gules; el segon d’or amb quatre pals de gules. Per timbre una corona mural de poble. La clau representa el símbol del patró Sant Pere i les armes de Barcelona commemoren que el municipi rebé el 1384 el títol de "Carrer i Braç de Barcelona".

Descripció de la bandera.

Drap de proporcions 2 d'alt a 3 d'ample. Adopta el símbol de l'escut de Sant Pere de Vilamajor, la clau de l'apòstol Pere, patró del municipi. La bandera és de sinople amb una clau d'or en pal al primer terç.

Honors i distincions del municipi

El municipi de Sant Pere de Vilamajor, a través del seu Ajuntament, pot homenatjar les persones que, per la seva trajectòria personal o per qualsevol fet significatiu, han actuat en favor del municipi. Aquests honors i distincions es regulen per la normativa aprovada pel Ple Municipal. Els honors amb els quals distingeix el municipi de Sant Pere de Vilamajor són:

Fill predilecte / fill adoptiu

És la màxima distinció que ofereix el municipi. Aquest nomenament és vitalici. Als fills predilectes o adoptius se'ls atorga la insígnia d'or de Vilamajor i se'ls designa un espai, equipament o via pública en el seu honor.

 • (P) Sa Magestat Alfons I el Trobador, rei d'Aragó i comte de Barcelona. Any de concessió: 1989 (
 • P) Il·ltre. Sra. Loreto Clavell, dida reial. Any de concessió: 1989
 • (A) Il·ltre Sr. Francesc Planas Ribas, "En Quico del Montseny". Any de concessió: 1991
 • (P) Il·ltre. Sr. Orila, prevere de Vilamajor (792-872). Any de concessió: 2008
 • (A) Il·ltre. Sr. Ferran Gomà i Ginesta, químic [+]. Any de concessió: 2009
 • (A) Il·ltre. Sr. Pompeu Fabra i Poch, president de l'IEC [+]. Any de concessió: 2003

La Clau de Vilamajor

Es dóna a aquelles persones per hagin fet algun acte de rellevància en favor del municipi. La Clau de Vilamajor és la reproducció de la clau del patró del municipi i es acompanyada amb la insígina d'argent.

 • Molt. Hble. Sr. Jordi Pujol i Soley, president de la Generalitat de Catalunya (1980-2003). Any de concessió: 1994
 • Il·ltre. Sr. José Pérez del Rio, oficial de la marina mercant. Any de concessió: 2004
 • Il·lm. Sr. Christian Valtaud, alcalde de Genté (França). Any de concessió: 2008

La insígnia de Vilamajor

La insígnia de Vilamajor és una reproducció de bronze de l'escut municipal en format de medalla de solapa. Aquest distintiu reservat a aquelles persones que hagin fet un servei de remarcable distinció pel municipi. S'atorga mitjançant un Decret d'Alcaldia.

 • Sr. Salvador Vidal i Puig, secretari municipal de Sant Pere de Vilamajor (1984-2013). Categoria de bronze. Any de concessió: 2013
 • Sr. Tomeu Santapau i Llobet, mestre de primària a l'escola Torre Roja. Categoria de bronze. Any de concessió: 2015
 • Sra. Tere Antiga Comas, mestra de primària a l'escola Torre Roja. Categoria de bronze. Any de concessió: 2016
 • Sra. Maite Corts Rovira, directora de l'escola Torre Roja. Categoria de bronze. Any de concessió: 2020
 • Sr. Ramon Bosch Barrau, mestre de primària de l'escola Torre Roja. Categoria de bronze. Any de concessió: 2020

També s'atorga la insígnia de Vilamajor en categoria d'argent a aquelles persones a qui s'ha atorgat la Clau de Vilamajor i a aquelles persones que, mitjançant elecció democràtica, exerceixin o hagin exercit el càrrec de regidor de Sant Pere de Vilamajor.

També s'atorga la insígnia de Vilamajor en categoria d'or als fills predilectes o adoptius i a aquelles persones que, mitjançant elecció democràtica, exerceixin o hagin exercit l'alcaldia de Sant Pere de Vilamajor.

La vara de comandament de l'alcaldia

Vara de fusta amb empunyadura d'argent que des de temps immemorial han emprat els batlles de Sant Pere de Vilamajor.

Atenció: La Llei restringeix l'ús d'aquests símbols a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i a les persones o entitats a qui l'Ajuntament ho autoritzi de forma expressa.

Darrera actualització: 01.03.2024 | 12:47
Darrera actualització: 01.03.2024 | 12:47