Decret d'alcaldia sobre l’epidèmia del Coronavirus SARS-CoV-2

Dijous, 12 de març de 2020 a les 00:00

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Arran de l’epidèmia del Coronavirus SARS-CoV-2 i atesa l’activació en fase d’alerta del Pla d’Actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles de potencial risc, s'ha activat el Pla per reforçar la implementació de mesures amb l'objectiu de contenir el nombre d'afectacions.
En relació amb aquesta situació l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor pren tot un seguit de mesures que entren en vigor demà dia 13 de març de 2020:
En conseqüència, com a alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor:

RESOLC:

Primer.- En quant a activitats educatives i socioculturals: En general, s’atendrà al que es dictamini des del Govern de Catalunya i de l’Estat i a les indicacions sectorials:
• En el cas dels centres escolars, s’estendrà a allò que estableixi el Departament d’Educació
• En el cas de les activitats esportives, s’atendrà a les indicacions que està donant el Govern.
Es suspenen fins a nou avís, i d’acord amb les indicacions donades pels diferents departaments, i tenint present els col·lectius de risc:
• La programació d’activitats de la gent gran, atès que el col·lectiu de majors de 60 anys són col·lectiu de risc.
• La programació dels actes commemoratius de la Dona, en el marc del mes lila.
• Les activitats del Centre Cívic Pi Novell, del Local Social de Les Faldes i del Local Social de Can Ram.
• L’activitat del Punt d’Informació La Mongia.
• Es suspenen totes les activitats municipals obertes al públic.

Segon.- Romandran tancats següents els equipaments municipals, fins a nou avís, per tal d’aplicar les mesures preventives :
Centre Cívic Pi Novell
Local Social Faldes
Local Social Can Ram
Local Social Can Vila
Punt d’Informació La Mongia
Local Social La Fabrica
Local Municipal Can Llobera

Tercer.- Altres recomanacions:
• Recomanem evitar la tramitació presencial a les dependències municipals i aconsellem que exerciu tots els tràmits administratius amb l’Ajuntament via telemàtica, telefònica o per correu electrònic.

• Suspendre els oficis i activitats religioses.
• En relació amb el Mercat Setmanal dels dissabtes, recomanem fer pedagogia i difusió de les mesures higièniques i intensificar-hi les actuacions de prevenció relacionades amb la neteja i higiene, la manipulació d’aliments i el contacte amb la gent.
• Recomanar que la gent no es desplaci a centres comercials, espais i a centres esportius on hi ha concentració de gent.
Quart.- Mesures preventives en relació amb el personal municipal:
Es recorden les mesures preventives d’higiene genèriques a seguir de protecció individual enfront de les malaltes respiratòries:
• Rentar-se les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
• Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida (amb solucions alcohòliques 70% o amb aigua i sabó).
• Evitar el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no hi compartiu les pertinences personals.
• Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.
• Garantir la ventilació adequada dels espais de treball, ja sigui per via natural o per via estructural.
• Cal netejar regularment determinades superfícies -per assecar o fer desaparèixer les gotetes de Flügge de tots aquests virus – com els escriptoris dels llocs de treball on s’atenguin els usuaris.
Es prohibeix al personal municipal l’assistència a cursos, jornades o congressos fora de
l’àmbit municipal.
Qualsevol treballador o treballadora de l’Ajuntament, que tingui febre, tos, sensació de
falta d’aire i malestar general, tampoc no podrà comparèixer al seu lloc de feina. I resta obligada a comunicar-ho al seu cap de Departament o al seu cap de l’Àrea. I es potenciarà el teletreball a ser possible.
L’únic departament autoritzat per a informar a la ciutadania en general, per mitjà dels canals habituals, amb relació a recomanacions i mesures preventives acordades per l’Ajuntament és el departament de Comunicació, depenent de l’Alcaldia.

Totes aquestes mesures tenen vigència fins al 31 de març de 2020, subjectes a actualització a mesura que es facin públiques noves instruccions per part de les autoritats sanitàries o instàncies superiors.

Cinquè: Comunicar a tota la població d’aquestes mesures amb especial cura de les
entitats de l’àmbit educatiu, social, cultural i esportiu.

Ho mana i signa electrònicament, l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Pamela Isús Saurí, a Sant Pere de Vilamajor, de la que la Secretària interventora accidental, Sra. Ma Luisa Magen Campo, en dono fe. Codi Validació:

Darrera actualització: 12.03.2020 | 15:09