Arxiu Municipal

Servei destinat a l'organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant per als usuaris interns com als externs.

L'Arxiu Municipal de Sant Pere de Vilamajor forma part de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l'any 2007.

Els serveis que ofereix són:

 • Consulta de fons
 • Suport a la investigació

Horari de consulta

 • de dilluns a divendres, 9 a 14 h
 • i dilluns de 16:30 a 19 h (excepte els mesos de juliol i agost)

Cal demanar cita prèvia al tel. 938 450 008 o al mail ajuntament@vilamajor.cat

L'arxiu municipal de Sant Pere de Vilamajor conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d'institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar. Els fons que es conserven actualment són:

Fons de l'Administració local

 • Fons Municipal de Sant Pere de Vilamajor: de 1653 a 2012. 208 metres

Fons públics no municipals

 • Fons del Jutjat de Pau: de 1898-2011. 6,7 metres

Fons privats

 • Càmping La Plana: anys 1985-1987. 0,35 metres
 • Falange: anys 1946-1976. 0,35 metres
 • ADF: anys 1989-2003. 0,46 metres
 • Comitè Milícies antifeixistes: anys 1936-1938. 0,05 metres
 • Sindicat agrícola: anys 1936-1938. 0,05 metres

La Xarxa d'Arxius Municipals

L'Arxiu Municipal de Sant Pere de Vilamajor forma part de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l'any 2007. La XAM, coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural (OPC), té com objectiu consolidar un sistema regional de suport a l'organització i gestió dels serveis d'arxiu municipals de la província de Barcelona i es materialitza des de dues tipologies: el Programa de Manteniment i la Central de Serveis Tècnics.

El Programa de Manteniment es proposa consolidar una estratègia de suport directe i establir els mecanismes per garantir el manteniment dels arxius municipals de la província de Barcelona de fins a 10.000 habitants. S'ofereix als municipis que no tenen personal tècnic propi al capdavant del Servei d'Arxiu Municipal (SAM) i on l'OPC hagi realitzat la 1a fase d'organització i posta en marxa del SAM (des de 1992 fins al dia d'avui). L'adhesió al programa es formalitza a través d'un conveni. L'objectiu del programa és la implantació d'un sistema de gestió documental i d'arxiu que sigui sostenible, assimilat pel personal dels ajuntaments i supervisat pels arxivers de l'OPC.

Aquesta actuació inclou, a banda de la implantació els procediments de transferència, consulta i el préstec, i avaluació i tria documental, els següents elements:

 • Creació del quadre de fons del SAM
 • Classificació integral del fons municipal
 • Descripció dels diversos fons
 • Conservació i restauració dels fons documentals i adequació dels dipòsits
 • Digitalització de documents
 • Difusió i comunicació del Servei d'Arxiu Municipal
 • Formació en matèria d'arxius i de gestió documental al personal de suport i de l'organització de l'Ajuntament
 • Implantació d'un reglament del SAM.

La Central de Serveis Tècnics proposa cercar una fórmula de cooperació consistent en compartir coneixements, serveis i recursos arxivístics entre els diferents arxius municipals de la província de Barcelona que disposen d'un responsable tècnic. L'adhesió a la Central de Serveis Tècnics es formalitza a través d'un conveni específic. Les línies de treball són les següents:

 • Assessorament
 • Col·laboració en el tractament arxivístic
 • Difusió i promoció dels arxius municipals
 • Conservació i restauració de documents
 • Digitalització de documents
 • Compres conjuntes i préstec de material d'arxiu
 • Formació

Nou, 26 - Casa de la Vila - 08458 Sant Pere de Vilamajor
Telèfon: 938 450 008
Adreça electrònica: ajuntament@vilamajor.cat
Horari:  
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 26.08.2021 | 14:09