El Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor es reunirà en sessió ordinària el 25 de juliol.

Dilluns, 25 de juliol de 2022 a les 00:00

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 25 / de juliol / 2022 a les 19:00
Lloc: Sala Plens Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 30 de maig de 2022.
2.Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de maig de 2022.
3.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 23 de juny de 2022.
4.Expedient 1137/2022. Aprovació xifra padró a 1 de gener de 2022
5.Expedient 341/2022. Aprovació del compte general de l'exercici 2021
6.Expedient 1535/2022. Aprovació del Pla de mesures antifrau
7.Expedient 1757/2022. Aprovació de la declaració institucional de compromís de lluita contra el frau i la corrupció.
8.Expedient 1758/2022. Aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs
9.Expedient 1759/2022. Adhesió al codi ètic del servei públic de Catalunya
10.Expedient 1762/2022. Moció presentada pel grup municipal PSC per demanar inversió per al nou edifici de l'escola d'educació especial Can Vila de Mollet del Vallès
11.Expedient 1761/2022. Moció presentada pel grup municipal PSC per la gratuïtat del transport escolar dins el terme municipal de Sant Pere de Vilamajor.

B) Activitat de control
12.Donar compte dels decret d'alcaldia
13.Donar compte dels acords adoptats a la Junta de Govern Local
14.Donar compte al ple del període mig de pagament corresponent al SEGON trimestre de 2022.

C) Precs i preguntes
 

Darrera actualització: 25.07.2022 | 10:25