Institut Vilamajor (de 13 a 18 anys)

Estat d'alarma COVID-19

El Departament d’Educació ajorna tots els tràmits relacionats amb el procediment de preinscripció i matriculació de l’alumnat de tots els ensenyaments, en totes les etapes.

L’Institut Vilamajor és un centre públic d’Educació Secundària que dóna servei als municipis de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor. Oferta ensenyaments d’ESO i Batxillerat (Humanístic i Social, Tecnològic i Científic). Va iniciar el seu funcionament el curs 2006/2007. Actualment ocupa un edifici plenament equipat i amb unes instal·lacions integrals per a facilitar un ensenyament de qualitat amb els serveis necessaris.

Proposta educativa

La proposta educativa es basa en l’educació integral, fonamentada en la col·laboració de tota la comunitat educativa i arrelada a l’entorn. La cultura de l’esforç i del treball, l’atenció educativa de la diversitat, l’orientació a l’alumnat i les famílies i l’organització del centre són elements bàsics per arribar als objectius contemplats en el Projecte Educatiu del Centre.

L’institut Vilamajor prioritza la tasca informativa i comunicativa amb les famílies (web i twitter ) i això ho fa treballant les noves tecnologies com a instruments no només didàctics sinó, també, per millorar la comunicació entre la comunitat educativa. Un altre aspecte destacable és l’esforç per tal de treballar els idiomes (anglès, francès i alemany) afavorint la possibilitat d’impartir algunes matèries en llengua anglesa.

El PEC (Projecte Educatiu de Centre) planteja els objectius pedagògics a assolir, per realitzar-los és imprescindible un bon equip docent, l’institut compta amb un claustre de professors i professores amb una qualitat professional i personal que facilita l’assoliment dels objectius des de l’equitat, el respecte i el tractament a la diversitat així com l’excel·lència acadèmica.

Equipaments: 

Tallers de Tecnologia, Laboratoris de Física, Química i Biologia, Aules específiques de Música i Visual i Plàstica, Biblioteca i aula d’informàtica, Gimnàs amb escenari i pista poliesportiva, Cantina (en projecte), Servei de transport escolar gestiona pel Consell Comarcal.

Contacte

Carrer de Can Llobera, s/n
08458 Sant Pere de Vilamajor 
Tel.: 938 610 194 
Fax: 938 452 028 
a/e: a8062791@xtec.cat 

Darrera actualització: 26.08.2021 | 17:02
Darrera actualització: 26.08.2021 | 17:02