Ajut per fer econòmicament més accessibles les activitats del lleure educatiu a Catalunya

Dimecres, 22 de juliol de 2020 a les 00:00

Oferir un suport econòmic a les famílies que inscriguin els seus fills i filles en activitats d’educació en el lleure que tinguin lloc entre el 22 de juny i el 13 de setembre de 2020.

1.- REQUISITS:

 • Quins requisits cal complir per poder demanar aquest ajut?
  Les persones beneficiàries d’aquest ajut han de complir els següents requisits:
  • Inscriure l’infant o infants a càrrec d’entre 3 i 17 anys a una activitat d’educació en el lleure que tingui lloc a Catalunya.
  • Ser major de divuit anys.
  • Estar empadrona i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  • La unitat familiar ha de tenir ingressos bruts inferiors als 25.180,44 euros anuals. Es considera que els ingressos bruts de la unitat familiar són inferiors a aquest import si aquests no superen els 12.590,22 euros en el període comprès entre l’1 de gener i 30 de juny de 2020.
  • L’activitat de lleure educatiu objecte de l’ajut ha de tenir lloc entre el 22 de juny i el 13 de setembre de l’any 2020.
  • La durada mínima de l’activitat ha de ser de 7 dies, siguin o no consecutius. En el cas de les activitats sense pernoctació, a més, la durada diària mínima de l’activitat ha de ser de 5 hores.

2.- PRESENTAR SOL·LICITUDS:

 • Com he de demanar l’ajut?
  S’ha de demanar l’ajut per internet, a la pàgina de Tràmits gencat 
 • Puc presentar la sol·licitud si no tinc certificat digital?
  Sí, pots fer-ho utilitzant l’idCat mòbil.

3.- IMPORT AJUTS:

 • Quina quantitat puc rebre si se’m concedeix aquest ajut?
  En el cas que la inscripció es realitzi en una activitat amb pernoctació regulada (colònies, acampades, estades esportives, rutes, rutes esportives o camps de treball), la quantia de l’ajut econòmic serà de cent euros (100 euros).
  En el cas que la inscripció es realitzi en una activitat sense pernoctació, la quantia de l’ajut econòmic serà de vuitanta euros (80 euros).

En ambdós casos, la durada mínima de l’activitat ha de ser de 7 dies, siguin o no consecutius. En el cas de les activitats sense pernoctació, a més, la durada diària mínima de l’activitat ha de ser de 5 hores.

4.- ENLLAÇ GENERALITAT . Podeu accedir a la pàgina web on hi ha el formulari de sol·licitud fent clic a l’enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajut-per-fer-economicament-mes-accessibles-les-activitats-del-lleure-educatiu-a-Catalunya?category=742e1088-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

Darrera actualització: 22.07.2020 | 09:52