Ban d'alcaldia referent a les cremes de restes vegetals

Dilluns, 23 d'octubre de 2023 a les 00:00

L’Il·lma. Sra. Susanna Martori Rodellas, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor,

FAIG SABER:

L’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 9.4.2022), prohibeix la crema de restes silvícoles o forestals i declara que només podran cremar restes vegetals agrícoles les microexplotacions o petites explotacions agràries.

Entre el 16 d'octubre i el 14 de març, s'ha de comunicar la realització de focs d’esbarjo per part de persones físiques i jurídiques i qualsevol mena de crema de vegetació agrària en microexplotacions o petites explotacions agràries prop de terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta a menys de 500 metres de terreny forestal.

D'acord amb el que estableix aquesta llei no es poden cremar restes de jardineria, restes silvícoles o altres restes que no provinguin d'explotacions agràries.

La comunicació es podrà presentar:

 • A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dilluns de 16.30 a 19 hores
 • A les oficines de les Delegacions territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 • De forma telemàtica seguint aquest enllaç https://web.gencat.cat/

Mesures preventives:

1. Per encendre el foc d’esbarjo s’observaran les mesures preventives següents:

 • Netejar la zona en una radi de 3,5 m fins a descobrir el sol.
 • Fer el foc com a mínim a 10m de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
 • La flama generada no superarà en cap cas els 3 m d’alçada.
 • La crema es farà amb llum de dia, a excepció dels focs d’esbarjo.
 • En cap cas s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

2. Resta prohibit:

 • Llençar objectes encesos.
 • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.

3. Els Agents Rurals i altres agents de l’autoritat podran suspendre in situ aquestes autoritzacions i prendre les mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

4. El foc d'esbarjo només s’iniciarà amb vent encalmat i en cap cas es realitzarà si hi ha un avís de vent emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per la comarca on es durà a terme. Amb una velocitat de vent sostinguda superior a 20 km/h l’activitat s’haurà d’aturar (orientativament poden servir els valors de l’Escala de Beaufort). L'activitat es suspendrà en cas d'activació del pla alfa nivell 2 o superior. La consulta del nivell de pla alfa existent a la zona es farà mitjançant:

 • el telèfon d'atenció ciutadana (012).
 • el telèfon del seu ajuntament
 • l’adreça web https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?moda=2.

Així ho faig públic per a general coneixement i compliment.

L’Alcaldessa,
Susanna Martori Rodellas
 

Darrera actualització: 03.11.2023 | 11:11