Convocades les subvencions per al pagament per al lloguer per a persones grans, i per al pagament del lloguer en general (MITMA)

Dilluns, 1 de juny de 2020 a les 00:00

El 27 de maig s’han publicat les Resolucions TES/1097/2020 i la TES/1096/2020, de 19 de maig, per les quals s’obren les convocatòries, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament per al lloguer per a persones grans, i per al pagament del lloguer en general (MITMA).

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

El termini de presentació comença a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria, el 28 de maig de 2020 i s’estén fins al 3 de juliol de 2020.

 

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?

  • Ajut lloguer persones grans: les persones físiques que a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més, i que, a més de complir els requisits establerts, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.
  • Ajut lloguer MITMA: les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a les bases, són titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

 

Com i on s’han de sol·licitar?

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat (impresos) degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida.

Les sol·licituds es poden presentar a:

a)    Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya. Per conèixer com fer la tramitació idcatmobil en la mateixa https://web.gencat.cat/es/tramits,

·         Ajut lloguer persones grans: TRAMITACIÓ AJUT AL LLOGUER PERSONES GRANS 2020

·         Ajut lloguer MITMA: TRAMITACIÓ AJUT AL LLOGUER 2020
 
b)    A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. L’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental romandrà tancada mentre duri l’estat d’alarma, no obstant s’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte: 93 860 07 08 - 667 99 21 35, a més del correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat, per donar-vos suport en la tramitació telemàtica, 

c)  l’Oficina d’Habitatge de Sant Celoni al 682 806 947 o al 647 769 626; habitatge@santceloni.cat.
 
d)    A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

També podeu demanar informació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya al 900 922 841; agenciahabitatge@gencat.cat

e)    Casos concrets,  si no saben  fer la tramitació via telemàtica:

Instància a l'ajuntament, entregant:

  •         .Sol·licitud omplerta (adjunto) i firmada
  •         .DNI – NIE , de tots els membres o llibre de família, si s’escau.
  •         .Declaració de la renta 2018 de tots els membres (es pot donar el cas que sigui una sola renta conjunta).
  •         .Contracte de lloguer (a d’anar a nom de la persona sol·licitant).
  •         .Els rebuts de lloguer pagats des de gener fins a l’actual. Comentar que a partir de la sol·licitud de l’ajuda el lloguer, els rebuts s’haurà de pagar per transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.  
  •         .Imprès del banc amb les teves dades bancàries (adjunto), segellat pel banc i firmat.
  •         .Carnet discapacitat (si s’escau)
  •         .Carnet família monoparental (si s’escau)

 

Per a més informació:

https://web.gencat.cat/es/tramits

http://www.vallesoriental.cat/ambits/habitatge/2625-comunicats-oficina-comarcal-de-lhabitatge-sobre-covid-19/

Darrera actualització: 01.06.2020 | 16:50