Convocatòria per a la constitució de borses de treball de Brigada Municipal (E/AP) i Monitors/es d’educació infantil (C2)

Dilluns, 24 d'octubre de 2022 a les 00:00

Termini de presentació de sol·licituds oberta des del 21 d'octubre fins al 9 de novembre de 2022.

L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha obert dues convocatòries de borsa de treball per a personal laboral temporal, aprovades per la Junta de Govern Local reunida en data 10 d’octubre de 2022 amb l'aprovació de les bases reguladores de les següents convocatòries:

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball, Brigada Municipal (E/AP) de l’Ajuntament: L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “peó” de la brigada d’obres grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari), per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència o incidència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs, torn lliure. El personal contractat temporalment tindrà assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup de classificació.

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball, Cos de monitors/es d’educació infantil (C2), de l’Escola Bressol MunicipalÉs objecte de les presents bases regular la convocatòria mitjançant concurs oposició per torn lliure, per a la constitució d’una borsa de treball de Monitor/a d’Educació Infantil, subgrup C2, personal laboral temporal, en els supòsits de necessitats de personal urgents i inajornables que afectin als serveis públics essencials i funcions i categories professionals que es considerin prioritàries.

Les bases reguladores es poden consultar en els documents adjunts.

Darrera actualització: 25.10.2022 | 10:02