Decret d'alcaldia per l'onada de calor

Dimarts, 10 d'agost de 2021 a les 00:00

La Generalitat de Catalunya, ateses les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, ha activat l’Alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT per onada de calor generalitzada.

Segons les previsions meteorològiques, el pròxim dimecres dia 11 d’agost s'inicia un episodi de temperatures màximes extremes que s’allargarà fins diumenge dia 15 d’agost de 2021, i que afectarà sobretot a les comarques de Ponent i Catalunya Central durant les hores centrals del dia.

El Departament de Salut ha posat el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) en fase 2.
És per això que, fent ús de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC:
Primer.- Aprovar la publicació del BAN que informa la ciutadania l’adopció de mesures de prevenció durant els dies que duri l’onada de calor, que està previst que s’allargui de l’11 al 15 d’agost de 2021.
Segon.- Ordenar JORNADES DE PORTES OBERTES a la PISCINA DE CAN RAM, els dies 12, 13, 14 i 15 d’agost de 2021, degut a l’onada de calor.
Tercer.- Anular totes les activitats municipals previstes a l’aire lliure durant aquest període.
Quart.- Advertir a la població general que l’incompliment de les recomanacions publicades en el BAN poden ser objecte d’apertura del corresponent expedient administratiu i/o denúncia pels agents de l’autoritat.
Cinquè.- Fer difusió del present decret, publicant-ho al tauler d’anuncis, a la web i les xarxes socials.

Ho mana i signa l’alcaldessa-presidenta, senyora Pamela Isus Saurí, a Sant Pere de Vilamajor, signat electrònicament, la secretària accidental, que en dono fe.

Pamela Isus
Alcaldessa

Darrera actualització: 26.08.2021 | 17:09