Demà 8 de juny, s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove

Dimarts, 7 de juny de 2022 a les 00:00

El termini per presentar les sol·licituds és el dia 8 de juny de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores. Les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent, amb la documentació complerta i correcta, fins l’exhauriment de la dotació pressupostària.

  •       Tenen dret a aquesta subvenció les persones físiques de 18 a 35 anys inclosos
  •        La quantia de la subvenció és de 250.-€ mensual, i s’atorga per dos anys 
  •         Han de ser titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’habitatge o habitació i estar-hi empadronats
  •         Han de disposar d’una font regular d’ingressos sempre que es pugui acreditar una vida laboral de tres mesos d’antiguitat, en els sis mesos anteriors a presentar la sol·licitud o una durada prevista d’almenys 6 mesos des del dia de la sol·licitud.
  •        Import màxim de lloguer mensual:

o   L’import màxim de lloguer per a l’habitatge és de 900.-€ pel Vallès Oriental 

o   L’import màxim en el supòsit d’habitatge no pot ser superior a 450.-€ pel Vallès Oriental 

L’ajuda del Bo Jove es tramita i es resol per odre de presentació al registre (sempre amb la sol·licitud i la documentació complerta)

     Es pot fer la sol·licitud presencialC Grup Escolar, 6 de Sant Celoni, (de dilluns a divendres de 9h a 14h) 

  •    Documentació a presentar

o   Fotocòpia del DNI

o   Fotocòpia del  contracte de lloguer

o   Fotocòpia dels rebuts de lloguer pagats de 2022 fins a la data de sol·licitud

o   Full de transferència bancària model SEPA o document equivalent.

o   Fotocòpia de la renta 2020, en el cas que hagin treballat aquest any. Si ha iniciat la vida laboral al 2021, llavors renta 2021. Si ha iniciat la vida laboral en el 2022, llavors nòmines del 2022.

o   Informe de vida laboral

  •        S’ha de disposar d’una font regular d’ingressos. Es tindran en compte els ingressos de l’exercici 2020 i, excepcionalment en funció de l’inici de vida laboral, dels anys 2021 i 2022 amb els límits següents :

o   2020: 22.548,67.-€

o   2021: 23.664,15.-€

o   2022: 24.301,57.-€

 

Darrera actualització: 07.06.2022 | 10:20