El Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor es reunirà en sessió ordinària el 27 de març.

Dijous, 23 de març de 2023 a les 00:00

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora 27 / de març / 2023 a les 19:00
Lloc Sala Plens Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 30 de gener de 2023.
2. Expedient 752/2023. Aprovació inicial modificació de crèdit 02/2023
3. Expedient 530/2023. Planificació i Ordenació de Personal - Modificació plantilla i RLT - funcionarització plaça administratiu
4. Expedient 737/2023. Reconeixement de Compatibilitat laboral
5. Expedient 565/2023. Prevenció de Riscos Laborals. Pla intern d'igualtat de gènere de l'Ajuntament
6. Expedient 2787/2022. Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Servei d'Arxiu Municipal
7. Expedient 685/2023. Aprovació de la rectificació de l'inventari general de béns de la corporació
8. Expedient 975/2022. Declaració especial interès per bonificació ICIO (temporal Glòria) - Comunicació prèvia d'obra per construcció de murs al carrer Arboç 6
9. Expedient 798/2023. Moció en suport dels Consells Comarcals per un millor finançament

B) Activitat de control
10.Donar compte dels decrets d'alcaldia
11.Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
12.Donar compte de l'informe de control financer de l'exercici 2022
13.Donar compte de l'acord de la liquidació del pressupost 2022

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 23.03.2023 | 11:23