El Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor es reunirà en sessió ordinària el 28 de novembre.

Dijous, 24 de novembre de 2022 a les 00:00

Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora 28 / de novembre / 2022 a les 19:00
Lloc Sala Plens Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2022
2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 7 d'octubre de 2022
3. Expedient 1701/2020. Aprovació definitiva de l’actualització del nomenclàtor de carrers del municipi de Sant Pere de Vilamajor
4. Expedient 2231/2022. Proposta jutge pau substitut
5. Expedient 2317/2021. Bonificació ICIO Camí de Santa Susanna
6. Expedient 2476/2022. Modificació de Crèdits
7. Expedient 2464/2022. Drets i Deures Retributius - Actualització increments retributius 2022
8. Expedient 2619/2022. Moció per a la millora del finançament de l'administració local.

B) Activitat de control
9. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
10.Donar compte dels Acords de la JGL
11.Donar compte del període mig de pagament referent al TERCER trimestre de 2022
12.Lectura Manifest 25N

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 24.11.2022 | 10:58