El Ple Municipal es reuneix el 22 de juliol de 2019 en sessió ordinària

Dilluns, 22 de juliol de 2019 a les 00:00

El Ple Muncipal de Sant Pere de Vilamajor es reunirà en sessió ordinària el 22 de juliol a les 19h a la sala Orila de la Rectoria (Av. Quatre Camins, 1) per tractar els següents punts de l'ordre del dia:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió del dia 28 de març de 2019
2.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 1 d'abril de 2019
3.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 30 d'abril de 2019
4.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 16 de maig de 2019
5.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 23 de maig de 2019
6.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 12 de juny de 2019
7.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 15 de juny de 2019
8.Expedient 1390/2019. Aprovar el nomenament de representats a òrgans col·legiats i entitats
9.Expedient 1559/2019. Aprovar nomenclàtor vial nou accés des de la BP5109 a l'Escola Torre Roja
10.Expedient 1368/2019. Aprovar la incoació del procediment per la revisió d'ofici de l'acord del Ple relatiu al local local Sindicat de Pagesos
11.Expedient 1565/2019. Aprovar inicialment el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) 2019-2023
12.Expedient 1413/2019. Protecció de la Legalitat Urbanística. Incoació PLU - El Corral d'en Perera
13.Expedient 92/2019. Protecció de la Legalitat Urbanística. Incoació PLU - Refugis 4
14.Expedient 733/2019. Padró Municipal d'Habitants (Revisió Anual)

B) Activitat de control
15. Donar compte de l'estat d'execució pressupostària corresponent al 1r.trimestre/2019 i del període mig de pagament referent al primer trimestre/2019
16.Donar compte dels decrets d'alcaldia
17.Donar compte dels acords adoptats a les Juntes de Govern Local

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 22.07.2019 | 14:55