El Ple municipal es reunirà el proper 14 d'octubre de 2020 en sessió extraordinària

Dimarts, 13 d'octubre de 2020 a les 08:00

Tipus de convocatòria Extraordinària
Data i hora 14 / d’octubre / 2020 a les 12:30
Lloc Sala Orila de la Rectoria

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Expedient 1761/2020. Aprovació ordenances fiscals exercici 2021 
2. Expedient 1764/2020. Aprovació de l'ordenança reguladora dels preus públics 
municipals 
3. Expedient 1864/2020. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2020

Darrera actualització: 14.10.2020 | 09:29