El ple municipal es reunirà en sessió extraordinària el dimecres 21 d'abril de 2021

Dilluns, 19 d'abril de 2021 a les 00:00

El Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor es reunirà en sessió extraordinària el proper 21 d'abril de 2021 a les 12h a la sala Orila de la Rectoria per tractar el següent ordre del dia:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Expedient 1896/2020. Aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal.
2.Expedient 429/2021. Aprovació definitiva de la desafectació de béns de domini públic de les finques 482 i 483 i constitució de servitud de llums i vistes amb condició resolutòria, en que els predis dominant i servent són propietat de l’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.
B) Activitat de control
---
C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 19.04.2021 | 08:52