El Ple Municipal es reunirà en sessió ordinària el proper 25 de maig a les 19h a la Fàbrica

Divendres, 22 de maig de 2020 a les 00:00

El Ple Municipal es reunirà en sessió ordinària el proper 25 de maig a les 19h al Local Municipal "la Fàbrica" per tractar els següents punts de l'ordre del dia:

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió del dia 27 de gener de 2020
2.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària urgent del dia 24 de febrer de 2020
3.Expedient 786/2020. Declaració de Crèdit no Disponible
4.Expedient 882/2020. Aprovació modificació de crèdit núm. 4/2020
5.Expedient 597/2020. Excedències i altres Situacions Administratives
6.Expedient 710/2020. Excedències i altres Situacions Administratives
7.Expedient 708/2020. Excedències i altres Situacions Administratives
8.Expedient 709/2020. Excedències i altres Situacions Administratives
9.Expedient 567/2020. Aprovació nomenament substitut secretària registre civil
10.Expedient 862/2020. Aprovació de la rectificació de l'inventari general de béns
11.Expedient 816/2020. Festes (Planificació, Organització o Celebració)
12.Expedient 617/2020. Conveni interadministratiu entre els Aj. de Cànoves, Cardedeu, Llinars del V. St. Antoni de V. i St. Pere de V. amb l'Ass. de Bombers Voluntaris de la Gene de St. Antoni de V.
13.Expedient 867/2020. Conveni interadm. entre els Aj. de St. Anoni i St. Pere de Vilamajor pel manteniment de dues càmeres de seguretat a P. Matagalls i carretera BP-5109 PK 0,8
14.Expedient 232/2020. Aprovació de l'actualització del conveni-tipus per a l'assumpció de la gestió informatitzada del Padró d'Habitants, a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
15.Expedient 334/2020. Aprovació de l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals (AGINEEL) per la Diputació de Barcelona.
16.Expedient 895/2020. Bonificació o Exempció Tributària. Bonificació ICIO. Obres de particulars - Temporal Glòria.
17.Expedient 903/2020. Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local
18.Expedient 904/2020. Adhesió al manifest “Cooperació contra el coronavirus”
19.Expedient 909/2020. Adhesió al manifest respecte a la proposició de llei de la creació de l’Agència Catalana de la Natura


B) Activitat de control
20.Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019
21.Donar compte de l'execució pressupostària i del període mig de pagament corresponent al primer trimestre de 2020
22.Donar compte de la tramesa liquidació al Ministeri
23.Donar compte dels decrets d'alcaldia
24.Donar compte dels acords adoptats a la junta de govern local


C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 22.05.2020 | 12:13