El Ple Municipal es reunirà en sessió ordinària el proper dilluns 29 de març del 2021 a les 19h a la sala Orila de la Rectoria de Sant Pere de Vilamajor

Divendres, 26 de març de 2021 a les 00:00

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 29 / de març / 2021 a les 19:00
Lloc: Sala Plens Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 20 de gener de 2021
2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de gener de 2021
3. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 26 de febrer de 2021
4. Expedient 1988/2020. Excedències i altres Situacions Administratives
5. Expedient 588/2021. Aprovació inicial de l'expedient de Modificació de Crèdit núm. 02/2021
6. Expedient 1838/2020. Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària i annexos
7. Expedient 367/2021. Aprovació de Conveni urbanístic per a la modificació del Pla General d'Ordenació Municipal de Sant Pere de Vilamajor en l'àmbit de la plaça Comtes de Barcelona
8. Expedient 1413/2019. Protecció de la Legalitat Urbanística El Corral d’en Parera
9. Expedient 895/2020. Bonificació o Exempció Tributària. Bonificació ICIO temporal Glòria - exp. 42/2021 Pirineus
10.Expedient 622/2021. Aprovació de la moció de suport a Pablo Hasél

B) Activitat de control
11.Donar compte del període mig de pagament referent al QUART trimestre 2020, l’informe de morositat 2020 i l’execució trimestral 4t. trimestre 2020.
12.Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020
13.Donar compte del decret d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 01/2021
14.Donar compte dels decrets d'alcaldia
15.Donar compte dels acords adoptats a la junta de govern local

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 26.03.2021 | 10:52