El Ple Municipal es reunirà en sessió ordinària el proper dilluns 30 de novembre de 2020 a les 19h a la Sala Orila.

Dijous, 26 de novembre de 2020 a les 00:00

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 30 / de novembre / 2020 a les 19:00
Lloc: Sala Plens Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2020
2.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 14 d'octubre de 2020
3.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 11 de novembre de 2020
4.Expedient 2106/2020. Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2021 i la plantilla de personal
5.Expedient 1896/2020. Aprovació del Reglament Orgànic Municipal
6.Expedient 1891/2020. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de subvencions
7.Expedient 1892/2020. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal per a la prevenció i el control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre.
8.Expedient 1894/2020. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de tinença d'animals de companyia
9.Expedient 1932/2020. Aprovació de la delegació de la taxa per la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals en les competències de gestió, en la Diputació de Barcelona
10.Expedient 1929/2020. Aprovació liquidacions pendents de pagament per part del concessionari Aigües de Catalunya, S.A.
11.Expedient 2071/2020. Nou conveni d’adhesió a la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM)
12.Expedient 1841/2019. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador per pressumptes infraccions de l'ordenança municipal d'animals de companyia i de gossos perillosos

B) Activitat de control
13.Donar compte dels decrets d'alcaldia
14.Donar compte dels acords adoptats a les juntes de govern local
15.Donar compte al ple de l’estat d’execució pressupostària corresponent al tercer trimestre 2020, el cost efectiu dels Serveis 2019 i del període mig de pagament referent al tercer trimestre 2020.

C) Precs i preguntes
16.Manifest 25N

Darrera actualització: 26.11.2020 | 09:09