Ja es poden consultar els projectes que es podran votar en les pressupostos participatius 2020

Dilluns, 16 de desembre de 2019 a les 00:00

Un cop la Comissió Tècnica i la Comissió de Garanties han avaluat les propostes presentades als pressupostos participatius 2020, ja es poden consultar les propostes que passaran a la fase de votació i quines han estat desestimades:

 • Millora de la imatge urbana de Sant Pere de Vilamajor (soterrament de cables, 1ª fase). Desestimada / L’actuació que es podria fer amb 40.000€ no tindria cap impacte. Pressupost insuficient.

 

 • Producció d’electricitat sostenible a La Fàbrica per reduir la despesa municipal en enllumenat públic. Desestimada / La coberta inclinada del local municipal La Fàbrica no admet càrregues addicionals. Caldria, prèviament, un reforç estructural adient a aquest tipus d’instal·lació o obra.

 

 • Construcció d’una àrea de serveis per autocaravanes i campers. Desestimada / L’Ajuntament no disposa de sòl adient per aquest tipus d’activitat. D’acord a la Llei de turisme de Catalunya tenen consideració de càmping els espais d’ús públic degudament delimitats destinats a la convivència agrupada de persones a l’aire lliure, mitjançant tendes de campanya, caravanes, autocaravanes i altres albergs mòbils o mitjançant bungalous, segons les modalitats que siguin establertes per reglament. D’acord al Reglament d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, les caravanes i autocaravanes són albergs mòbils. Per tant, cal considerar aquesta proposta com un establiment de càmping.

 

 • Tornar a posar jocs infantils i mobiliari urbà al parc d’en Gomà. ESTIMAT PROJECTE

 

 • Refaccionar el asfaltado urbano en Les Pungoles. Desestimada / Les Pungoles està inclosa dins d’un polígon d’actuació urbanística (PAU 3). El sistema d’actuació és el de reparcel·lació per cooperació. Un dels objectius d’aquest polígon d’actuació és finalitzar el procés d’urbanització.

 

 • Fer un nou paviment a la plaça del Montseny. ESTIMAT PROJECTE

 

 • Vorera des de Faldes a Can Sebastianet. Desestimada / L’espai on es proposa actuar està inclòs dins d’un polígon d’actuació urbanística (PAU 1). El sistema d’actuació és el de reparcel·lació per compensació. Un dels objectius d’aquest polígon d’actuació és construir un pas de vianants paral·lel al vial d’accés des de l’àmbit del PAU 2 cana Sebastianet fins a la zona urbana de Les Faldes del Montseny.

 

 • Neteges zona verda. Desestimada / Les zones verdes de can Ram i, les de tot el municipi, es netegen periòdicament. Són tasques de manteniment.

 

 • Millora senyalització entrada Urbanització Les Faldes. Desestimada / Estan previstes obres de manteniment de paviment asfàltic i senyalització horitzontal de la cruïlla.

 

 • Reforma del centre d’Art La Rectoria. Desestimada / L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha aprovat inicialment el projecte de reforç estructural del local municipal La Rectoria.

 

 • Conservació del camí entre can Fou i can Sunyer. ESTIMAT PROJECTE 

 

Podeu consultar totes les propostes aquí.

Darrera actualització: 16.12.2019 | 11:41