L'Ajuntament convoca un procés selectiu per tres places d'Administratiu C1 - funcionari de carrera

Dilluns, 11 de març de 2024 a les 00:00

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, en sessió de data 22 de febrer de 2024, ha aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria per a la provisió, en règim de personal funcionari/a de carrera, mitjançant concurs oposició en torn lliure, de tres places de personal administratiu, grup/subgrup C1, i la constitució d’una borsa de treball.

A continuació es publiquen íntegrament les bases esmentades i s’informa que el termini per presentar les sol·licituds serà el 10 d'abril de 2024.

BASES DEL PROCÉS SELECTIU

MODEL DE SOL·LICITUD

Darrera actualització: 11.03.2024 | 16:22