L'Ajuntament informa respecte a les mentides que s'estan fent córrer per diferents xarxes socials sobre el PAU 6 - Eixample

Dimarts, 26 de gener de 2021 a les 00:00

Després de veure l’última publicació de la plataforma “SOS, Protegim Sant Pere” l’Equip de Govern de Sant Pere ens veiem obligats a rebatre totes les mentides publicades. Creiem que és just que la ciutadania conegui la veritat de les accions de Govern.

Les obres del sector PAU 6 – Eixample s’estan fent en la legalitat que ens regula. Si no fos així ja tenim administracions superiors que no ens permetrien seguir actuant, és per això que les conseqüències davant d’un incompliment són les mateixes per a tots, ciutadans i administracions.

La sensació d’abús creix cada cop més; com a Govern ens agradaria que ens aclarissin a què es refereix quan parlen d’abús.

L’Ajuntament es va fer càrrec d’aquestes obres, que inicialment van ser per iniciativa privada dels propietaris del sector, amb la voluntat d’executar aquest sector tal com marca el POUM per poder edificar els seus solars i treure’n un rendiment econòmic. L’Ajuntament tenia l’obligació de procurar que aquest sector es desenvolupés per fer complir el conveni signat amb el Bisbat de Terrassa, per tal preservar la Rectoria i el seu entorn. NO s’obliga els veïns a edificar, són ells que ho inicien a l’any 2010, el Govern no sap quines intencions té el Bisbat ni cap altre veí de si edificaran o no o que ens faran de les seves propietats. Cadascú és lliure de fer el que consideri, dins la legalitat urbanística vigent.

Fa més de 10 anys que aquest projecte està en marxa, i com en qualsevol altre, s’han resolt totes les al·legacions. Finalment, s’inicien les obres sabent que la passera projectada no seria la que inclou el projecte inicial, aquest Govern apostava per una passera més petita i integrada a l’entorn i l’ACA també ho va recomanar així. Aquest projecte tot just ara s’ha aprovat i està en exposició pública i és per això que no s’havia demanat l’autorització necessària. La passera no era l’inici de les obres i per això s’ha actuat amb tota la documentació legal necessària.

El Sector PAU6 està fora de La Força, per tant, no calia en cap cas d’una intervenció arqueològica, però arran de la denúncia de la plataforma s’ha contractat un arqueòleg per fer el seguiment de les obres i autoritzes l’inici de les mateixes després de fer la retrospecció necessària i d’informar al departament de Patrimoni de la Generalitat, que també ho ha autoritzat. El cost d’aquesta actuació anirà a càrrec dels propietaris del sector.

El Govern de Sant Pere s’ha posat en contacte amb Mossos d’Esquadra i ens han confirmat que NO han obert cap investigació sobre aquestes obres. Van intervenir el primer dia per contenir la manifestació convocada, i van ser informats de la documentació que es tenia i estava en regla.

Així doncs de tot l’escrit de la Plataforma, l’única cosa que podem dir que tenen raó és que no s’ha respost al Síndic de Greuges en el termini establert. Però de veritat que això és el més greu de tot, respondre dos dies més tard??

Quant als sous dels càrrecs electes, NO és cert que s’hagin duplicat, proposem a la Plataforma que s’informi correctament abans de donar informació errònia. Al web municipal podeu consultar el cartipàs del 2015 i del 2019 i podeu fer la comparativa que considereu.

Esperem haver aclarit a la ciutadania els punts exposats erròniament en l’escrit de la Plataforma SOS Sant Pere, i convidem a qui vulgui demanar la informació a l’Ajuntament mitjançant una instància.

És per tot el que s’ha exposat fins ara, que l’Equip de Govern prendrà mesures legals, interposant una demanda a la Plataforma per calúmnies.

Darrera actualització: 26.01.2021 | 19:41