Mesures d’actuació en el sector minorista d’alimentació, restaurants i comerços que fan repartiment a domicili

Dijous, 2 d'abril de 2020 a les 00:00

En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de la COVID-19, els establiments del sector alimentari oberts al públics o que fan repartiment a domicili han de:

  • Seguir complint estrictament les normes generals de seguretat alimentaria.
  • Complir les normes específiques per a la prevenció de la transmissió de la COVID-19 que les autoritats competents vagin facilitant.

Aquestes normes específiques per a evitar la propagació de la COVID-19 requereixen que els operadors econòmics reforcin els programes de neteja i desinfecció que ja tenen instaurats, i apliquin mesures concretes per a l’atenció al públic i per a realitzar
el repartiment a domicili d’aliments i menjars preparats.


En aquest sentit, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) ha emès una sèrie de recomanacions concretes que cal complir:

  • Recomanacions per a establiments del sector alimentari amb servei directe al públic: http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Recomanacions-per-establiments-delsector-alimentari-amb-servei-directe-al-public
  • Recomanacions d'higiene per a empreses alimentàries: http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Recomanacions-higiene-per-empreses
  • Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció de coronavirus: http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Recomanacions-de-neteja-i-desinfecciodinstallacions-en-empreses-alimentaries-per-a-la-prevencio-de-coronavirus
  • Recomanacions per al repartiment a domicili d’aliments: http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/mesures-de-contencio-de-latransmissio-de-covid-19-/recomanacions-per-a-empresesalimentaries/recomanacions-per-al-repartiment-a-domicili-daliments/

També cal tenir en compte la Guía de buenas prácticas para los establecimientos del sector comercial elaborada pel Ministeri de Sanitat i el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2020/Buenas__practicas_establecimientos_sector_comercial.pdf

Com a conclusió, es recomana que des dels municipis:

  • S’informi a tots els establiments del sector minorista d’alimentació, restaurants i comerços que fan repartiment a domicili de l’obligatorietat de complir les recomanacions específiques per a la prevenció de la transmissió de la COVID-19, així com les bones pràctiques i normes de seguretat alimentària.
  • Es posi també en coneixement de la Guardia Municipal el contingut d’aquestes recomanacions específiques per a la prevenció de la transmissió de la COVID-19, per tal que vetllin pel seu compliment.
  • Es verifiqui que els establiments que estan exercint l’activitat complementària de repartiment a domicili d’aliments o de repartiment a domicili de menjars preparats disposen de la corresponent llicència d’activitats o registre municipal i estiguin informats de les recomanacions de l’ACSA per a la prevenció de la transmissió de la COVID-19.
  • Es restringeixin les actuacions presencials de control oficial a aquelles circumstàncies més greus que les requereixin (gestió d’alertes alimentàries, investigacions de brots de toxiinfecció alimentària,...). En cas d’haver de fer una intervenció presencial, cal tenir en compte que s’han d’utilitzar els equips de protecció individual adequats i les pautes d’actuació per a evitar la transmissió de la COVID-19.
Darrera actualització: 02.04.2020 | 08:47