Hisenda i serveis administratius

  • Pressupostos municipals
  • Programació econòmica
  • Control d'ingressos, despeses i de tresoreria
  • Auditories
  • OAC
  • Transparencia
  • Contractació/Licitacions
  • Gestió d'expedients
  • Gestió padró

 

Darrera actualització: 25.06.2019 | 14:34