Urbanisme

 • Planificació, manteniment i rehabilitació d'habitatges
 • Planejament urbanístic municipal
 • Concessió de llicències urbanístiques: control i seguiment
 • Activitats sotmeses a llicència i comunicació ambiental
 • Gestió, inspecció i disciplina urbanística
 • Protecció del patrimoni
 • Pla de mobilitat
 • Habitatge social
 • Cadastre, planimetria, cartografia municipal  
 • Obres Locals ordinaries  
 • Projecte Vila Florida

Horari de visita amb els tècnics o amb el regidor:
A hores concertades al 938450008 - ajuntament@vilamajor.cat

Darrera actualització: 26.06.2019 | 10:00