OF.00 - Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

Darrera actualització: 18.01.2021 | 16:45