OF.00 - Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

Consulteu document adjunt en PDF.

Darrera actualització: 20.04.2022 | 13:36