POUM 2011 - Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Normatives urbanístiques generals del municipi (POUM 2011). (normativa + plànols)

Aprovació definitiva

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 22 de setembre de 2011, va adoptar l'acord següent:

Aprovar definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Pere de Vilamajor, promogut i tramès per l'Ajuntament, incorporant d'ofici unes prescripcions.

Publicació oficial

El dia 16 de febrer de 2012, en el número 6068 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es pública l'edicte de 31 de gener de 2012, sobre l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent a l'acord d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Pere de Vilamajor.

Per a més informació us podeu adreçar a les oficines de l'Ajuntament o accedir al Resgistre de planejament urbanístic de la Generalitat (accés al Registre de planejament urbanístic de la Generalitat)

Darrera actualització: 28.05.2024 | 11:12