Contacte

Bústia de suggeriments

Moltes gràcies per fer servir la bústia de suggeriments. El redireccionarem a l'àrea que li correspongui. 

Advertència: Els suggeriments d'aquest formulari no reben registre d'entrada ni substitueixen cap procés administratiu.

Formulari de contacte

Correu electrònic (còpia) S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 27.08.2021 | 11:37
Darrera actualització: 27.08.2021 | 11:37