Incidències als serveis

Avís d'incidència en l'enllumenat públic

Si has localitzat algun fanal caigut o que no s'encén, ens pots ajudar a resoldre l'incidència el més aviat possible.

Si omples aquest formulari, es podrà cursar automàticament l'avís de la incidència als serveis tècnics municipals per tal de poder-la solucionar.

Si ho desitges, se't mantindrà informat de com i quan s'ha pogut resoldre la incidència.

Moltes gràcies per col·laborar.

E-mail de contacte (còpia) S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 18.12.2017 | 16:31
Darrera actualització: 18.12.2017 | 16:31